Produkter
Shop
Download
Support
Om Selskapet
Kontakt oss
Flere enn 400 000 kunder forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut 
  
 

Oppdateringutsendelse Mamut daTax Software

Kjære bruker, du har nå mottatt nyeste versjon av ditt daTax-program. På denne siden vil du finne svar på viktige spørsmål i forbindelse med utsendelsen.

Vi vil benytte anledningen til å takke for alle de gode tilbakemeldingene vi har mottatt fra dere brukere. Mange kundeønsker har sterkt bidratt til at vi nå kan tilby deg en spennende og enda mer brukervennlig versjon med mange nyheter. Alle nye og oppdaterte regler, satser og skjemaer er selvsagt lagt inn i den nye versjonen, så det er viktig at du installerer med en gang!

Dersom det er noe du lurer på, håper vi du tar deg tid til å se på denne siden. Ønsker du å kontakte oss direkte, ber vi deg om å referere til ditt kundenummer som du finner på din mottatte faktura.

På denne siden kan du lese mer om følgende (klikk på det du ønsker å lese mer om):

1. Hva er nytt i denne versjonen?
2. Hvordan skal jeg installere?
3. Hvor finner jeg enkelt svar på mine brukerspørsmål?
4. Hvordan kan jeg kontakte dere?
5. Trenger jeg Serviceavtale, og hvilke rettigheter får jeg?
6. Hvordan kan jeg skrive ut brukermanualen?
7. Hvordan kan jeg jevnlig oppdatere mitt program til nyeste versjon?
8. Hvordan laste ned oppdaterte versjoner av Skatte-Nøkkelen eller Nærings-Nøkkelen?
9. Nyttige brukertips
10. Gode tilbud ved å benytte Serviceskjemaet

1. Hva er nytt i denne versjonen?
Programgruppen Mamut daTax Software (tidligere daTax Software) fremstår nå i en ny og mer effektiv utgave. Versjonen du nå har mottatt inneholder nyheter som vil gjøre det enklere å holde kontroll over din private- og din virksomhets økonomi.

Nyhetene vil variere noe fra program til program, avhengig av hvilke moduler det enkelte program innehar. Du vil finne en komplett oversikt over all funksjonalitet i de oppdaterte brukermanualene, samt på Internettsiden http://www.mamut.com/datax/products/. Hjelpemenyen i programmet er også i mange moduler oppdatert med de siste nyheter.

(Ved å klikke her vil du også kunne laste ned Nyhetsheftet i PDF-format. Dette krever at du har installert Acrobat Reader 4.0 eller høyere. Acrobat Reader 5.0. finner du på din oppdaterings CD - velg utforsker, tools, Adobe.)

Noen overordnede nyheter:

Mamut Information Desk
Noen av våre brukere har allerede stiftet bekjentskap med denne nye kommunikasjonskanalen mellom deg som bruker og oss i Mamut. Via dette skrivebordet får du tilgang til en rekke nyheter og brukertips som er spesialtilpasset deg som bruker av et program i Mamut daTax Software. Dette er også et effektivt utgangspunkt for brukerstøtte og praktisk informasjon.

Oppdaterte regler, satser og skjemaer
Alle nye og oppdaterte regler, satser og skjemaer er lagt inn i den nye versjonen. Vi har også lagt inn forslag for 2002.

Spennende verdipapirhåndtering
Verdipapirmodulen er oppdatert med en rekke funksjoner for grafiske fremstillinger, avanserte funksjoner for oppdatering av verdipapirer og ikke minst har brukerne av programmene daTax Totaløkonomi Pluss og daTax Privatøkonomi Pluss nå muligheten til å laste ned oppdaterte kurser og verdipapirregister fra Internett.

Effektiv medlemshåndtering
Det er lagt inn nye effektive rutiner for generering av krav, deriblant mulighet for oppdeling i hoved- og tillegglisenser. Bedre kommunikasjonsmuligheter via gruppe e-post, sammenslåing av grupper og ny rapportmeny er noen eksempler på elementer som gjør hverdagen enklere.

Næring og reiseregning
Du vil selvsagt finne oppdatert næringsoppgave for inntektsåret 2001. Utvidede hovedboks- og saldorapporter samt utvidet spesifisering i bilagsvinduet, bidrar til mer oversiktlig regnskapsførsel. Reiseregningsmodulen har nå bl.a. oppdaterte satser for inn- og utland, samt at daTax Reiseregning Bedrift har støtte for integrasjon mot ulike lønnssystemer, bl.a. Mamut Business Software.

Tilbake til toppen

2. Hvordan skal jeg installere?
Nedenfor vil du finne Installasjonsveiledningen for ditt daTax-program. Du vil også finne de eventuelle spesialinstrukser som gjelder ditt program. (Du vil også finne denne informasjonen i Nyhetsheftet samt på baksiden av følgebrevet som fulgte med i din oppdateringspakke.)

Installasjonsveiledning
1. Ta sikkerhetskopi av dine data

2. Sett inn din CD-ROM. Dersom menyen ikke åpnes automatisk etter noen sekunder, gå til Start-menyen og velg Kjør/run. Skriv X:Setup (bytt ut X med det som tilsvarer bokstaven på din CD-spiller)

3. Når installasjonsmenyen starter, velg språk Norsk og trykk OK. I neste bilde skriver du inn vedlagte M-code som du finner på CD-coveret. Trykk OK.

4. Velg produkt og start installeringen.

5. gå gjennom trinnene i installasjonsveiviseren. Ved oppdatering velger du samme katalog som ditt gamle program er installert i. Da sikrer du at du får med deg dine gamle data. Velger du en annen katalog enn den gamle, må du tilbakeføre sikkerhetskopien til det nye programmet.

6. Når installasjonen er gjennomført, vil programmet starte automatisk. Du skal nå fylle ut et registreringsskjema og registrere Produktnøkkelen. Denne finner du på CD-coveret.

7. Til slutt i veiviseren blir du spurt om å registrere deg hos Mamut ASA. Vi anbefaler deg som har Internettoppkobling om å gjøre dette. Du vil da få til gang til viktige funksjoner som Webcheck og Mamut Information Desk.

Spesialinstrukser
Vær oppmerksom på spesialinstruksene hvis du har et av disse programmene:

daTax Totaløkonomi Pluss / daTax Totaløkonomi Standard
daTax Privatøkonomi Pluss
daTax Reiseregning Bedrift
Idrettens Foreningsregnskap Pluss / Idrettens Foreningsregnskap Standard

Tilbake til toppen

daTax Totaløkonomi Pluss/Standard
I ditt program har du også inkludert programmet daTax Nettsted, et program som gir deg tilgang til din egen hjemmeside med muligheter for nettbutikk.

Før du starter installeringen må du innhente informasjon om ditt lisensnummer for daTax Nettsted. Dette lisensnummeret medfører at programmet blir installert som en fullversjon. Gjør som følger:

1. Gå inn på Internettsiden for generering av lisensnummer du har fått angitt på baksiden av ditt følgebrev i oppdateringsutsendelsen
2. Et lisensnummer vil her automatisk bli generert
3. Noter dette lisensnummeret
4. Legg inn lisensnummeret i applikasjonen. Se pkt. 6 i installasjonsveiledningen nedenfor

Installer daTax Nettsted på følgende måte:
1. Installer først daTax Totaløkonomi
2. Sett inn vedlagte CD-ROM, og legg inn M-code for daTax Totaløkonomi
3. Velg den versjonen (Pluss/Standard) du har av daTax Totaløkonomi
4. Klikk på ikonet 'Installer daTax Nettsted', og start installeringen
5. Start opp programmet
6. Svar 'Ja' på spørsmål om lisensnummer. Legg inn dette
7. Følg veiviseren, og programmet er klart til bruk

Tilbake til toppen

daTax Privatøkonomi Pluss
I ditt program har du også inkludert programmet daTax Nettsted, et program som gir deg tilgang til din egen hjemmeside med muligheter for nettbutikk.

Før du starter installeringen må du innhente informasjon om ditt lisensnummer for daTax Nettsted. Dette lisensnummeret medfører at programmet blir installert som en fullversjon. Gjør som følger:

1. Gå inn på Internettsiden for generering av lisensnummer du har fått angitt på baksiden av ditt følgebrev i oppdateringsutsendelsen
2. Et lisensnummer vil her automatisk bli generert
3. Noter dette lisensnummeret
4. Legg inn lisensnummeret i applikasjonen. Se pkt. 6 i installasjonsveiledningen nedenfor

Installer daTax Nettsted på følgende måte:
1. Installer først daTax Privatøkonomi
2. Sett inn vedlagte CD-ROM, og legg inn M-code for daTax Privatøkonomi
3. Velg daTax Privatøkonomi Pluss
4. Klikk på ikonet 'Installer daTax Nettsted', og start installeringen
5. Start opp programmet
6. Svar 'Ja' på spørsmål om lisensnummer. Legg inn dette
7. Følg veiviseren, og programmet er klart til bruk

Tilbake til toppen

daTax Reiseregning Bedrift
Hvis du ikke blir spurt om M-code ved installering av den mottatte versjonen, er det viktig å vite hvor i menystrukturen på den mottatte CD-ROM du finner ditt program:
1. Velg 'Mamut daTax Software'
2. Velg deretter 'daTax Bransjeløsninger'
3. Velg 'daTax Reiseregning Bedrift'

Installering på server/førstegangsinstallering
1. Følg punkt 1-4 i hovedinstallasjonsveiledningen ovenfor (den generelle daTax-installasjonen)
2. Velg server og angi hvor databasen skal ligge
3. Velg hvor den lokale versjonen av daTax Reiseregning Bedrift skal installeres. Denne katalogen vil benyttes ved installasjon av klientene.
4. Fullfør registreringsveiviseren

Installering av klientversjonene
1. Velg programtype; Klient eller Admin. Ved Admin må du benytte tilsendt produktnøkkel
2. Hvis ingen standardkatalog er spesifisert må du angi i hvilken katalog programmet skal installeres

Tilbake til toppen

Idrettens Foreningsregnskap Pluss/Standard
Hvis du ikke blir spurt om M-code ved installering av den mottatte versjonen, er det viktig å vite hvor i menystrukturen på den mottatte CD-ROM du finner ditt program:
1. Velg 'Mamut daTax Software'
2. Velg deretter 'daTax Bransjeløsninger'
3. Velg 'Idrettens Foreningsregnskap'

Tilbake til toppen

3. Hvor finner jeg enkelt svar på mine brukerspørsmål?
Du som er Serviceavtalekunde vil enkelt finne svar på dine brukerspørsmål på disse stedene:

- I de oppdaterte Brukermanualene. Du finner muligheter for å laste ned disse i ditt daTax-program. Se også punkt 6 nedenfor.
- Hjelpefilen i ditt daTax-program vil kunne gi deg svar på dine spørsmål
- Gjennom Mamut Information Desk vil du til en hver tid ha tilgang til nyttige brukertips samt enkelt kunne henvende deg til vår supportavdeling direkte gjennom programmet. Les mer om denne tjenesten i det tilsendte Nyhetsheftet.
- Ved å gå inn på Internettsiden www.mamut.no/datax/support/ vil du finne vårt kundesenter på Internett. Her vil du også finne linken http://datax.ejournal.no/bin/customer hvor du enkelt kan søke deg frem til svar på dine spørsmål

Tilbake til toppen

4. Hvordan kan jeg kontakte dere?
Du kommer enkelt i kontakt med oss på en av følgende måter:

- Internett: www.datax.no
- Internettsupport: www.mamut.no/datax/support. Se også vårt kundesenter på Internett http://datax.ejournal.no/bin/customer
- E-mail brukerstøtte: support@datax.no
- E-mail salgsavdeling: salg@datax.no
- Telefon brukerstøtte: 23 20 34 70
- Telefon salgsavdeling: 23 20 34 50
- Telefaks brukerstøtte: 23 20 34 01
- Telefaks salgsavdeling: 23 20 34 01

Alle våre kunder som har gyldig serviceavtale kan benytte seg av vår supporttjeneste. I forbindelse med viktige datoer fremover vil denne ha utvidet åpningstid:

Februar:
20-28: Klokken 09.00-18.00
27: Klokken 09.00-16.00, 17.00-20.00

Mars:
19-26: Klokken 09.00-18.00
25: Klokken 09.00-16.00, 17.00-20.00

April:
23-30: Klokken 09.00-16.00, 17.00-20.00

Tilbake til toppen

5. Trenger jeg Serviceavtale, og hvilke rettigheter får jeg?
All programvare i gruppen Mamut daTax Software er å regne som 'ferskvare', dette fordi myndighetene på jevnlig basis oppdaterer alle satser, skjemaer, forsrifter og lover. Dersom du ønsker å holde deg oppdatert på alle regler, er du helt avhengig av jevnlige oppdateringer av programvaren. Ved å inneha en Serviceavtale på ditt daTax-produkt er du sikret jevnlig oppdatering av ditt program.

Nedenfor ser du en liste over noen av de fordeler du oppnår:

- Nye versjoner av ditt daTax-program tilsendt to ganger i året
- Mulighet til å laste ned programoppdateringer ved bruk av 'Webcheck-funksjonen'
- Fri tilgang til support og vår spørsmål/svar-database (FAQ) på Internett, 24 timer i døgnet
- Oppdaterte skatteregler, satser og skjemaer
- Nye funksjoner som forenkler hverdagen
- Tilgang til brukerstøtte via telefon, e-mail og telefaks
- Oppdaterte brukermanualer og hjelpefiler
- Oppdatere Skattenøkler- og Næringsnøkler fra Skattebetalerforeningen
- Daglig oppdaterte artikler og tips gjennom Mamut Information Desk
- Daglig oppdaterte pengetips fra en av Norges fremste skatteeksperter; Otto Risanger
- Jevnlige tilbud på øvrige programmer og tjenester fra Mamut og våre samarbeidspartnere

Tilbake til toppen

6. Hvordan kan jeg skrive ut brukermanualen?
Brukermanualene ligger oppdatert i ditt daTax-program. Under menyen 'Brukermanual' vil du finne veiledning for hver enkelt modul i programmet ditt.

For å kunne skrive ut disse manualene kreves det at du har installert programmet Acrobat Reader, versjon 4.0 eller høyere. Dette programmet (versjon 5.0.) kan du installere fra din oppdaterings CD, eller du kan laste det gratis ned fra Adobe sine sider på Internett; www.adobe.no 

Når du har åpnet brukermanualene på skjermen behøver du kun å klikke på skriverikonet, eller velge 'Skriv ut' på filmenyen.

Tilbake til toppen

7. Hvordan kan jeg jevnlig oppdatere mitt program til nyeste versjon?
For å sikre at du alltid har siste versjon av ditt daTax-program er det viktig at du benytter 'Webcheck-funksjonen'. Denne funksjonen vil sjekke om det finnes oppdateringer av ditt program og installere denne hvis du ønsker dette. Webcheck-funksjonen finner du som en egen knapp i oppstartsbildet i programmet.

Tilbake til toppen

8. Hvordan laste ned oppdaterte versjoner av Skatte-Nøkkelen eller Nærings-Nøkkelen?
Gjennom vårt samarbeide med Skattebetalerforeningen tilbyr vi Nærings-Nøkkelen og Skatte-Nøkkelen gratis gjennom programmet. Ved tegning av serviceavtale vil du alltid få tilgang til oppdaterte versjoner av disse bøkene, gjennom å laste de ned via ditt daTax-program.

Bøkene ligger oppdatert i ditt daTax-program. Under menyen 'Brukermanual' vil du finne den aktuelle boken nederst i menyen.

For å kunne skrive ut disse manualene kreves det at du har installert programmet Acrobat Reader, versjon 4.0 eller høyere. Dette programmet (versjon 5.0.) kan du installere fra din oppdaterings CD, eller du kan laste det gratis ned fra Adobe sine sider på Internett; www.adobe.no

Når du har åpnet bøkene på skjermen behøver du kun å klikke på skriverikonet, eller velge 'Skriv ut' på filmenyen.

Tilbake til toppen

9. Nyttige brukertips
Nedenfor vil du finne tre tips som er verdt å merke seg:

Nytt år - faktura koblet til næringsregnskap
Når du skal begynne å føre fakturaer for 2002 så har du to alternativer. Du kan fortsette med samme fakturabok som for 2001 eller du kan opprette en ny fakturabok. Uansett hvilken metode du velger er det meget viktig å huske å koble fakturaboken til 2002-regnskapet. Har du ikke opprettet regnskap for 2002, gå inn i 2001-regnskapet og kjør Årsoppgjør under valget Næring i menyen. Da får du opprettet et nytt regnskap for 2002. Du kobler fakturaboken til det nye regnskapet ved å gå inn i fakturamodulen og inn på Innstillinger/Firmaopplysninger og skillearket Regnskapsinnstillinger.

Nytt år - Næringsregnskap
Opprett regnskap for 2002 ved å gjøre følgende: Gå inn i 2001-regnskapet og kjør Årsoppgjør under valget Næring i menyen. Da får du opprettet et nytt regnskap for 2002. Alle sluttsaldoer i 2001 vil bli overført som startsaldo for 2002. Reskontro og kontoplan flyttes over i nytt regnskap. Da kan du begynne å føre bilag i 2002-regnskapet. Du kan fortsatt gjøre de siste føringene i 2001-regnskapet. Når du endelig er ferdig er det bare å justere startsaldoene i 2002-regnskapet. NB! Det er viktig å benytte Ny kontoplan da alle rapportene er bygget rundt ny kontoplan.

Skatt
For at ektefeller skal bli lignet i korrekt skatteklasse, må begge selvangivelsene fylles ut før man foretar skatteberegningen. Alle opplysninger må nå legges inn i vedleggsvinduene som du finner til høyre for hver enkelt post.

Brukerspørsmål
Du som er Serviceavtalekunde vil enkelt finne svar på dine brukerspørsmål på disse stedene:

- I de oppdaterte Brukermanualene. Du finner muligheter for å laste ned disse i ditt daTax-program
- Hjelpefilen i ditt daTax-program vil kunne gi deg svar på dine spørsmål
- Ved å gå inn på Internettsiden www.mamut.no/datax/support/ vil du finne vårt kundesenter på Internett. Her vil du også finne linken http://datax.ejournal.no/bin/customer hvor du enkelt kan søke deg frem til svar på dine spørsmål

Tilbake til toppen

10. Gode tilbud ved å benytte Serviceskjema
Vedlagt i din oppdateringspakke vil du finne et Serviceskjema. Som Mamut-bruker får du meget gunstige tilbud fra Mamut og våre partnere.

På Internettsiden www.datax.no/serviceskjema vil du finne skjemaet, kunne lese mer om de ulike tilbudene, og gjøre dine bestillinger. Du kan også ta kontakt med oss på telefon 800 83 833, mandag-torsdag klokken 08-19, og fredag 08-16.

Tilbake til toppen