Produkter
Shop
Download
Support
Om Selskapet
Kontakt oss
Flere enn 400 000 kunder forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut 
  
 
 

Søk i Mamut Community

 

Innsending til Altinn

Fra Mamut Business Software og daTax Software har du mulighet til å enkelt overføre skjemaer til Altinn. www.altinn.no er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett.

 Brukerstøtte:
Altinn brukerservice
Telefon: 75 00 60 00
E-post: altinn.brukerstotte@brreg.no
Betjent hverdager kl 08.00 - 16.00

Mamut Supportsenter
E-post support@mamut.no
Direkte fra ditt Mamut-program.

Eksterne ressurser
Altinn
 
Relaterte ressurser
Lønns- og trekkoppgave
Årsavslutning

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om overføring av skjemaer til Altinn:

For deg som har Mamut Business Software:

Registrering av ID og Passord
Før du kan sende skjemaer til Altinn må du registrere Fagsystem ID og Passord i ditt Mamut program. Dette må du gjøre selv om du tidligere har registrert dette i Mamut for Altinn.

Hvordan leverer jeg lønns- og trekkoppgaver til Altinn?
Du må ha versjon 16.2 for å levere lønns- og trekkoppgaver for 2012.

Elektronisk skattekort - ny løsning
Fra versjon 16.2 er det lagt inn støtte for den nye ordningen om Elektronisk skattekort. 2013 gjennomføres som et prøveår, mens fra 2014 må alle arbeidsgivere hente ned skattekort elektronisk.

Hvordan leverer jeg terminoppgaven for arbeidsgiveravgift til Altinn?
For å sende terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og skattetrekk til Altinn må du ved utskrift huke av for å levere oppgaven til Altinn.

Hvordan leverer jeg avgiftsoppgaven til Altinn?
For å sende avgiftsoppgaven til Altinn må du før utskrift velge Altinn i nedtrekkslisten for Send til.

Jeg får en autentiserings- eller autorisasjonsfeil ved overføring til Altinn
Får du meldingen “Skjemaet kan ikke leveres til Altinn fordi det har oppstått en autentiserings- eller autorisasjonsfeil”, må du gå gjennom alle punktene beskrevet her.


For deg som har Mamut daTax Software

Registrering av ID og Passord i daTax
Før du kan sende skjemaer til Altinn må du registrere Datasystem ID og Passord i ditt daTax program.
Dette må du gjøre selv om du tidligere har registrert denne i Mamut for Altinn.

Hvordan leverer jeg omsetningsoppgaven til Altinn?
Her finner du fremgangsmåten for hvordan du overfører omsetningsoppgaven fra Mamut daTax Software til Altinn

Hvordan leverer jeg selvangivelsen til Altinn?
Dersom du har Mamut daTax Software kan du levere Selvangivelse for selskaper og næringsdrivende direkte fra daTax til Altinn

Hvilke skjemaer er det støtte for i Mamut for Altinn?
Her får du oversikt over hvilke skjemaer som kan overføres til Altinn