Produkter
Shop
Download
Support
Om Selskapet
Kontakt oss
Flere enn 400 000 kunder forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut 
  
 
Søk etter artikkel:
Velg produkt:

 
Mitt spørsmål er:
 
Søkekriterier:
Alle ordene
Noen av ordene
Nøyaktig uttrykk
 
 

Årsavslutning i Mamut Business Software

 

Gjør det nå:

Eksterne ressurser
Altinn- portalen
Skatteetaten

Denne siden er ment som en hjelpeside for deg som foretar årsavslutning i Mamut. Du vil her finne svar på de mest stilte spørsmål som oppstår i forbindelse med årsavslutningen.

VideoDenne videoen går gjennom følgende elementer:

  • Avslutte perioder/terminer
  • Bilagsregistrering inneholder data
  • Disponering av overskudd/underskudd
  • Manuell tømming av mva ført i periode 13
  • Tips og triks
Brukerveiledning
Last ned brukerveiledning for årsavslutning her. (1,2 MB)

Årsavslutning i Mamut Business Software

Feilsøking ved årsavslutning

Disponering av overskudd/underskudd:
Hvorfor må overskudd/underskudd disponeres ved årsavslutning?
Jeg får beskjed om å disponere overskudd/underskudd ved årsavslutning selv om disponeringer er foretatt

Slik foretar du disponering av overskudd
Slik foretar du disponering av underskudd

Utskrift av journaler:

Hvordan godkjenne fakturajournal/posteringsjournal (automatisk overføring)?

Hvilke rapporter kan jeg bruke ved årsavslutning?

Problemer med skriver ved utskrift av fakturajournal eller posteringsjournal

 

Bilagsføring/ Inngående saldo:

Viktig dersom du fører bilag m/mva. i periode 13

Jeg får melding om at "Bilagsdatoen er utenfor perioden på bilaget" når jeg fører bilag i periode 13

Jeg får meldingen "Det er ikke bokført bilag på bilagsarten 'Inngående balanse' i periode 1"

Jeg får beskjed om at Bilagsregistrering inneholder data

Hvordan overføre midlertidig "Inngående saldo"

Jeg ønsker at bilagsnummerserien fortsetter i nytt regnskapsår

Hvordan registreres Inngående saldo i forbindelse med årsavslutning?

 

Periodeavslutning:

Hvordan avslutte periode 13?

Kan jeg avslutte termin 1 år 2013 før jeg årsavslutter 2012?

Jeg har ved en feil lukket noen perioder, hvordan kan jeg gjenåpne disse?

 

Annet:


Jeg får ikke fakturert i 2013

Hvordan skrive ut historisk lagerverdi?

Varetelling ved overgang til nytt år

Kan jeg føre på to regnskapsår samtidig i Mamut?

Hvordan opprette nytt regnskapsår i Mamut?

Hva skjer ved terminavslutning i Mamut Business Software?

Nummerserier ved overgang til nytt år

Hva menes med "Oppgjørskonto" for mva?

Hva må jeg sjekke dersom jeg har differanse mellom reskontro og hovedbok?