Produkter
Shop
Download
Support
Om Selskapet
Kontakt oss
Flere enn 400 000 kunder forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gratis programmer: Mamut Open Services

Gratis programmer fra Mamut støtter opp om selskapets visjon – å forenkle hverdagen for mindre virksomheter. Denne visjonen er også lagt til grunn for produktene med fellesbetegnelsen Mamut Open Services. Målet vårt er å gi brukere i små og mellomstore virksomheter verktøy som bidrar til en mer effektiv hverdag. De gratis programmene du finner her vil ikke være testversjoner av betalingsprodukter, men reelle kostnadsfrie produkter vi både håper og tror du vil ha god nytte av.

Gratisprogrammene Mamut Open Services er en fellesbetegnelse på komplette produkter fra Mamut, tilgjengelig for alle helt kostnadsfritt.

I Mamut er vi bevisst på at behovet for ulike IT-verktøy vil kunne variere stort mellom forskjellige virksomheter, og over tid variere innen den enkelte bedrift. Vår ambisjon er å gi deg verktøy som vil være nyttige fra første dag. Vi håper selvsagt at du i takt med utviklingen av din virksomhet, når behovet for å bli enda mer konkurransedyktig øker, vil vurdere å utvide din IT-løsning med systemer fra Mamuts øvrige portefølje. Men i den grad gratisprogrammene Mamut Open Services dekker dine behov i dag, skal du føle deg trygg på at disse produktene vil forbli dine til odel og eie.

Følgende gratis programmer inngår i Mamut Open Services:

Gratis program: Mamut NyStart
Mamut NyStart er et gratis og komplett etablererprogram som hjelper med planleggingen og oppstarten av egen virksomhet. Programmet gir deg informasjon og råd for å komme i gang og hjelper deg å skrive forretningsplan steg for steg i en egen modul. Du kan opprette ditt eget nettsted med nettbutikk. I tillegg holder du oversikt over alle dine kontakter, aktiviteter og dokumenter i gratisprogrammet.
Mer om gratis etablererprogram