Produkter
Shop
Download
Support
Om Selskapet
Kontakt oss
Flere enn 400 000 kunder forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut 
 






 

Denne artikkelen gjelder for:
 • Mamut Business Software

Hvordan oppdatere en enbruker av Mamut Business Software til flerbruker (server)?

artikkel ID: 1003937 sist oppdatert: 17. oktober 2007

Dersom du tidligere har hatt en enbrukerinstallasjon med databasen lokalt, men nå skal gå over til en flerbrukerinstallasjon med databasen på server, må du sørge for at hver maskin peker mot riktig dataområde. Fremgangsmåten nedenfor tar utgangspunkt i at du i tillegg skal benytte Mamut på serveren, ikke kun ha databasefilene der.


Slik går du frem:

Steg 1 - på arbeidsstasjonen

Utfør sikkerhetskopi på arbeidsstasjonen.

Steg 2 - på server

 1. Opprett en katalog som heter Mamut. Denne skal ligge rett på harddisken.
 2. Del ut denne katalogen med fulle rettigheter til alle brukere i nettverket. Gi katalogen delingsnavnet Mamut.
 3. Opprett en ny katalog i katalogen Mamut som du kaller Mbackup.
 4. Finn ut og noter navnet på serveren i nettverket (dvs den PCen som skal fungere som server.) I dette eksempelet lar vi navnet på server være nettopp <Server>.

Steg 3 - på arbeidsstasjonen

 1. Trykk [Start] og velg Kjør.
 2. Skriv inn referansen til serveren, i dette eksempelet \\server\mamut.
 3. Klikk OK. Katalogen Mamut som ligger på server skal nå vises. Denne katalogen skal kun inneholde katalogen Mbackup.
 4. Start Windows Utforsker og åpne katalogen C:\Programfiler\mamut (dersom Mamut er installert i en annen katalog på abeidstasjonen går du inn i denne mappen).
 5. Kopier katalogen Data fra C:\Programfiler\Mamut til \\server\mamut slik at den blir liggende ved siden av katalogen for MBackup på serveren. (tittelen på vinduet er som regel Mamut på Server).
 6. Når du har kopiert katalogen, lukker du vinduet Mamut på Server.
 7. I Windows Utforsker endrer du navnet på katalogen Data i C:\Programfiler\Mamut til Old_data.
 8. Opprett så en ny katalog under C:\Programfiler\Mamut og kall denne Data.
 9. Kopier så katalogen Library fra C:\Programfiler\Mamut\Old-data til C:\Programfiler\Mamut\Data.
 10. Åpne katalogen C:\Programfiler\Mamut.
 11. Finn filen Mamut.ini. Dersom du ikke har på visning av filendelsen, heter filen bare Mamut og har et ikon som en notisblokk med et lite gult tannhjul på.
 12. Dobbelklikk på Mamut.ini. Filen åpnes.
 13. Finn her den linjen som begynner med Datalocation= og erstatt det som står bak =-tegnet med følgende: \\server\Mamut\Data\ (server = navnet på serveren i nettverket).
 14. Lukk og svar Ja på å lagre filen.
 15. Start Mamut Business Software på vanlig måte. Dersom du får beskjed om at du ikke finner databasen, må du bla deg frem til denne på nettverket.

Steg 4 - på server

 1. Installer Mamut Business Software. Ved avslutningen fjerner du kryssene for å vise les-meg og for å starte Mamut Business Software.
 2. Nå installasjonen er ferdig starter du Mamut Business Software manuelt.
 3. Svar Ja til å jobbe sammen med andre på nettverk.
 4. Velg å knytte til en eksisterende flerbrukerinstallasjon og klikk Neste.
 5. Skriv inn stien: \\Server\Mamut\Data\
 6. Klikk OK.